Безбар’єрність

Фізична безбар’єрність. Усі об’єкти фізичного оточення доступні для всіх соціальних груп.

Інформаційна безбар’єрність. Немає доступу до інформації в різних форматах.

Цифрова безбар’єрність. Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного інтернету, публічної цифрової інформації.

Суспільна та громадянська безбар’єрність. Організоване сприятливе середовище для розвитку та реалізації особистості.

Освітня безбар’єрність. Створені рівні можливості та вільний доступ до здобуття професій протягом життя.

Економічна безбар’єрність. Створені умови та можливості для працевлаштування, впроваджені програми професійної підготовки, створені можливості для дистанційної роботи та консультаційної підтримки.