Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Навчання учнів з обмеженими можливостями здійснюється згідно із законом України “Про освіту”. Обмеження допускаються за медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України, Державному переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників ПТНЗ та за даними медичних довідок з висновками лікарями.